O Nás

Technická univerzita v Košiciach je už tradične centrom rozvoja a iniciátorom inovácií v oblasti robotiky.

Už začiatkom 70-tych rokov minulého storočia bol na Strojníckej fakulte pod vedením prof. Budu realizovaný vlastný vývoj robota HYMR 50 a intenzívne sa rozvíjala spolupráca s priemyslom pri zavádzaní robotických systémov do praxe.

Táto tradícia bola systematicky rozvíjaná do dnešných dní a v spolupráci s priemyslom tak bolo úspešne riešených na báze robotiky množstvo domácich i zahraničných projektov (CERN, jadrová energetika, automobilový priemysel a ďalšie prípady automatizácie v malých a stredných podnikoch).

Dobré meno univerzity v oblasti robotiky v zahraničí viedlo k jej prizvaniu do projektu rámcového programu Horizont 2020, zameraného na vytvorenie siete Digitálnych Inovačných Hubov pre aplikáciu robotických systémov hlavne v malých a stredných podnikoch.

Táto webovská stránka Vám poskytne informácie o tom, ako Vám môže náš Hub v spolupráci s európskymi partnermi pomôcť pri zvyšovaní efektívnosti Vašej výroby aplikáciou robotických systémov.

Čo je to HUB

Technická univerzita v Košiciach so svojím Prototypovým a inovačným centrom získala v rámci projektu RIMA (Horizont 2020) štatút Digitálneho inovačného hubu (DIH-Digital Innovation Hub) pre oblasť robotiky a stala sa súčasťou európskej siete 13-tich takýchto Hubov.

Cieľom nášho Hubu je pomáhať priemyslu pri zvyšovaní efektívnosti a kvality výroby aplikáciou nových robotických systémov.

Naša podpora bude zameraná na celú reťaz organizácií v oblasti robotiky, od výrobcov a dodávateľov robotov, cez integrátorov a servisné firmy, až po používateľov robotických systémov.

Výhodou spolupráce s Hubom je možnosť využívania širokej škály služieb akými sú napr. návrh resp. vývoj nových robotických riešení, testovanie prototypov, zaškolenie personálu, pomoc pri hľadaní modelov financovania, či poradenstvo pri vývoze robotických systémov do krajín EU s využitím znalostí partnerov v rámci siete DIH.

Aké služby ponúkame

  • pomoc s Vaším inovačným zámerom formou návrhu nového riešenia, jeho výroby a overenia prototypu. Široké zázemie expertných znalostí v rámci univerzity je v Habe rozšírené o znalosti expertov európskej siete partnerských Habov
  • zaškolenie personálu pri zavádzaní robotických systémov
  • pomoc pri hľadaní vhodného modelu financovania inovačného zámeru (kaskádové projekty, štrukturálne fondy, APVV a pod.)
  • spolupráca v oblasti patentoprávnej ochrany nových robotických riešení

Priestory na spoluprácu

Univerzita má pre aktivity Habu k dispozícii halu PK14 (36x13m) a špecializované odborné laboratóriá so špičkovou technikou s využitím na testovanie nových riešení.

Výrobné kapacity pre vyššiu úroveň kvality potrebnú pre spoľahlivé robotické systémy.

 

Nové informácie

  • Vyhlásenie prvej kaskádovej výzvy projektu RIMA pre malé a stredné podniky očakávame v 2. polovici roka 2019
  • Výzvy na 50 experimentálnych projektov budú vyhlásené v dvoch etapách v 2019 a 2020.

 

Suma prostriedkov na uvedené projekty je 8,1 mil. Eur.

 

Na stiahnutie RIMA brožúra tu.

 

conference nov rotterdam ok

eu

CONTACT US

Send a message

Address

Park Komenského 12a‎

Košice, 04001, Slovakia

Phone number

+421 55 602 3365

+421 55 602 3369

E-mail

ladislav.vargovcik@tuke.sk

lambertus.a.w.van.vonderen@tuke.sk

Support

+421 905 474 353

+421 950 563 736

Copyright 2019. All Rights Reserved